preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bakar

8.r Career choice Part 2 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 8. 6. 2020. 19:35

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija s naslovom Career choice Part 2

 [više]

7.r A holiday in the future Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 8. 6. 2020. 19:33

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija s naslovom A holiday in the future. U knjizi je možete pratiti na stranama 136 i 137.

 [više]

6.b Great, you can do it Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 8. 6. 2020. 19:30

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija pod naslovom Great, you can do it

 [više]

5.a Outdoor school Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 8. 6. 2020. 19:29

Dragi 5.a, u prilogu vam je lekcija pod naslovom Outdoor school

 [više]

8.r Career choice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 2. 6. 2020. 10:13

Dragi 8.r, u prilogu vam je lekcija pod naslovom: Career choice Part 1

 [više]

7.r Look into the future Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 2. 6. 2020. 10:12

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija pod naslovom: Look into the future.

 [više]

6.b What's in a magazine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 2. 6. 2020. 10:11

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija pod naslovom: What's in a magazine?

 [više]

5.a The elephant's child 2.6. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 2. 6. 2020. 10:09

Dragi 5.a, u prilogu vam je lekcija pod naslovom The elephant's child.

 [više]

8.r Albert Einstein Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 28. 5. 2020. 09:21

Dargi 8.r, u prilogu vam je lekcija pod naslovom Albert Einstein.

 [više]

7.r Teen survey Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 28. 5. 2020. 09:20

Dragi 7.r, u prilogu vam je lekcija pod naslovom Teen survey

 [više]

6.b Weather forecast Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 28. 5. 2020. 09:19

Dragi 6.b, u prilogu vam je lekcija pod naslovom Weather forecast.

 [više]

5.a Look back Unit 5 Part 2 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 28. 5. 2020. 09:17

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija pod naslovom Look back Unit 5 Part 2

 [više]

8.r Brooklyn Bridge Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 26. 5. 2020. 11:48

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija pod naslovom Brooklyn Bridge

 [više]

7.r The weekend, finally Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 26. 5. 2020. 11:47

 [više]

6.b Living on the Moon Part 2 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 26. 5. 2020. 11:46

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija pod naslovom  Living on the Moon Part 2

 [više]

5.a Look back Unit 5 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 26. 5. 2020. 11:44

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija pod naslovom Look back Unit 5

 [više]

8.r New York conversations Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 5. 2020. 10:35

Dragi 8.r, u prilogu vam je lekcija pod nazivom New York conversations

 [više]

7.r Fashion Part 2 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 5. 2020. 10:34

Dragi 7.r, u prilogu vam je lekcija s naslovom Fashion Part 2

 [više]

6.b Living on the Moon Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 5. 2020. 10:32

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija pod naslovom: Living on the Moon

 [više]

5.a Yummy Part 2 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 5. 2020. 10:27

Dragi 5.a, u prilogu vam je lekcija pod naslovom Yummy Part 2

 [više]

8.r New York: reported statements Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 19. 5. 2020. 10:18

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija: New York: reported statements.

 [više]

7.r Fashion Part 1 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 19. 5. 2020. 10:17

Dragi 7.r, u prilogu je prvi dio lekcije Fashion

 [više]

6.b Party invitation Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 19. 5. 2020. 10:16

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija Party Invitation

 [više]

5.a Yummy Part 1 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 19. 5. 2020. 10:14

Dragi 5.a, u prilogu je prvi dio lekcije Yummy.

 [više]

8.r Projektni zadatak Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 14:49

Dragi 8.r, u prilogu je dokument s uputama za projektni zadatak.

 [više]

7.r Projektni zadatak Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 14:47

Dragi 7.r, u prilogu je dokument s uputama za projektni zadatak.

 [više]

6.b Projektni zadatak Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 14:46

Dragi 6.b, u prilogu je dokument s detaljnim uputama za projektni zadatak.

 [više]

Pravila izvođenja nastave u virtualnoj učionici Engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 14:43

Dragi učenici, u prilogu je dokument s pravilima rada u virtualnoj učionici.

 [više]

8.r Word building Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 09:13

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija s naslovom: Word building

 [više]

7.r Hobbies and free-time activities Part 2 (gerunds) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 09:11

Dragi 7.r, u prilogu se nalazi lekcija s naslovom: Hobbies and free-time activities Part 2 (gerunds)

 [više]

6.b What a party Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 09:10

Dragi 6.b, u prilogu se nalazi lekcija pod naslovom: What a party

 [više]

5.a Household vocabulary Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 12. 5. 2020. 09:08

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija pod naslovom: Household vocabulary.

 [više]

8.r Present And Past Passive revision Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 7. 5. 2020. 10:30

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija s ponavljanjem sadašnjeg i prošlog pasiva

 [više]

7.r Hobbies and free-time activities Part 1 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 7. 5. 2020. 10:26

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija pod naslovom: Hobbies and free-time activities Part 1

 [više]

6.b Famous British people and sights Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 7. 5. 2020. 10:24

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija s naslovom: Famous British people and sights

 [više]

5.a Present Simple Vs Present Continuous Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 7. 5. 2020. 10:22

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija s ponavljanjem Present Simple i Present Continuous vremena.

 [više]

8.r Inventors and inventions Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 5. 5. 2020. 10:35

Dragi 8.r, u prilogu vam je lekcija s naslovom: Inventors and inventions (Past Passive)

 [više]

7.r Subject and object questions Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 5. 5. 2020. 10:34

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija s naslovom: Subject and object questions

 [više]

6.b Help us detective Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 5. 5. 2020. 10:32

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija s naslovom: Help us detective (nastavak na What's going on?)

 [više]

5.a What are you up to? 5.5.2020. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 5. 5. 2020. 10:30

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija s naslovom: What are you up to? (Present Simple Vs Present Continuous)

 [više]

8.r Stranded whales Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:35

Dragi 8.r, u prilogu vam je lekcija: Stranded whales

 [više]

8.r Endangered species Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:34

Dragi 8.r, u prilogu vam je lekcija: Endangered species (pasivi)

 [više]

7.r Articles and vocabulary revision Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:32

Dragi 7.r, u prilogu vam je lekcija s ponavljanjem članova i vokabulara.

 [više]

7.r The place where I live Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:31

Dragi 7.r, u prilogu vam je lekcija: The place where I live

 [više]

6.b What's going on? Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:29

Dragi 6.b, u prilogu vam je lekcija: What's going on? -uvod

 [više]

6.b The lion and the mouse Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:28

Dragi 6.b, u prilogu vam je lekcija s basnom: The lion and the mouse

 [više]

5.a Present Simple and Present Continuous practice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:25

Dragi 5.a, u prilogu vam je lekcija s vježbama za Present Simple i Present Continuous.

 [više]

5.a Present Continuous practice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 29. 4. 2020. 21:23

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija za vježbanje Present Continuousa.

 [više]

8.r Environment 23.4. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 23. 4. 2020. 11:05

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija pod naslovom: Environment.

 [više]

7.r My neighbourhood 23.4. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 23. 4. 2020. 11:03

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija s naslovom My neighbourhood.

 [više]

6.b. 23.4. The Titanic Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 23. 4. 2020. 11:02

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija o Titaniku.

 [više]

5.a Australia 23.4. vocabulary Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 23. 4. 2020. 11:01

Dragi 5.a, u prilogu je vježbica vokabulara vezanog uz Australiju.

 [više]

8.r Articles Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 4. 2020. 11:19

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija Articles s pravilima i primjerima uporabe određenih i neodređenih članova (a,an,the).

 [više]

7.r That magic box Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 4. 2020. 11:17

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija pod naslovom: That magic box s temom TV kulture.

 [više]

6.b The day the Earth went mad Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 4. 2020. 11:15

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija pod naslovom The day the Earth went mad sa obradom vokabulara za dva teksta s povijesnom tematikom i linkovima za zvučne zapise.

 [više]

5.a Present Continuous- uvod Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 21. 4. 2020. 11:14

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija s Present Continuous glagolskim vremenom.

 [više]

8.r: Mysteries Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 16. 4. 2020. 11:07

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija: Mysteries.

 [više]

7.r Tutankhamun: The Curse of the Pharaoh Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 16. 4. 2020. 11:03

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija o Tutankamonu.

 [više]

6.b Similes

Autor: Viola Čor, 16. 4. 2020. 11:02

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija o usporedbama (similes).

 [više]

5.a Australia 16.4. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 16. 4. 2020. 11:01

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija: Australia

 [više]

8.r: Rules Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 14. 4. 2020. 11:30

Dragi 8.r, u prilogu je dokument s lekcijom: Rules (izražavanje obveze, zabrane itd.)

 [više]

7.r: A famous archaeologist Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 14. 4. 2020. 11:29

Dragi 7.r, u prilogu je dokument s lekcijom: A famous archaeologist.

 [više]

6.b Superlatives Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 14. 4. 2020. 11:28

Dragi 6.b, u prilogu je dokument s lekcijom i vježbama za superlative pridjeva.

 [više]

5.a Present Simple: WH-questions 14.4. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 14. 4. 2020. 11:26

Dragi 5.a, u prilogu je dokument s lekcijom i vježbama za postavljanje pitanja s upitnim riječima u Present Simple-u.

 [više]

5.a: Practice: Present Simple, personal pronouns, to be Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:59

Dragi 5.a, u prilogu je dokument s vježbama za ponavljanje Present Simple glagolskog vremena, osobnih zamjenica i prezenta glagola biti.

 [više]

5.a: Are you a sportsman? Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:56

Dragi 5.a, u prilogu vam je prezentacija i lekcija u kojoj je vokabular vezan uz svijet sporta.

 [više]

5.a: Present Simple, household chores Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:54

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija s vježbama za Present Simple i vokabularom vezanim uz dom i kućanske poslove.

 [više]

5.a: Present Simple Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:52

Dragi 5.a, u prilogu je lekcija o Present Simple glagolskom vremenu.

 [više]

8.r: Practice: Past Simple Vs Past Continuous, Present Perfect Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:49

Dragi 8.r, u prilogu je dokument s vježbama za ponavljanje prošlih glagolskih vremena Past Simple i Continuous te Present Perfecta.

 [više]

8.r: April Fools' Day Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:47

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija s temom April Fool's Day.

 [više]

8.r: Question tags, radni listić Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:44

Dragi 8.r, u prilogu je radni listić za uvježbavanje question tags.

 [više]

8.r: Question tags Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:41

Dragi 8.r, u prilogu je lekcija o question tags.

 [više]

7.r: Practice: Past Simple and Past Continuous, irregular verbs Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:38

Dragi 7.r, u prilogu je dokument s vježbama za ponavljanje prošlih glagolskih vremena Past Simple i Continuous i nepravilnih glagola.

 [više]

7.r: What's the matter? Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:36

Dragi 7.r, u prilogu je lekcija s vokabularom vezanim uz zdravlje.

 [više]

6.b Practice: quantifiers, comparatives, Past Simple Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:34

Dragi 6.b, u prilogu su vježbe za ponavljanje izražavanja količine, komparacije pridjeva i prošlog vremena (Past Simple).

 [više]

6.b Danger or Thrill: Sports Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:32

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija o sportu: Danger or Thrill.

 [više]

6.b Comparatives Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:30

Dragi 6.b, u prilogu je lekcija o komparaciji pridjeva.

 [više]

7. i 8. r Reading Comprehension: Jure Grando Vijest ima dokument u privitku

Autor: Viola Čor, 9. 4. 2020. 13:14

Dragi 7. i 8. razredi, u prilogu je vježba razumijevanja čitanjem i pisanja.

 [više]

7b 01/02.04.2020 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Autorizirani korisnik iz druge škole , 1. 4. 2020. 11:38

 [više]

6.b Quantifiers (some/any/a/an) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Autorizirani korisnik iz druge škole , 27. 3. 2020. 12:20

Hello 6.b! U prilogu ćete naći lekciju o izražavanju količine koristeći some, any, a/an.

 [više]

 GRB ŠKOLE

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

OGLASNA PLOČA
ŠKOLSKI KALENDAR 20./21.

 

Priloženi dokumenti:
SKOLSKI KALENDAR 20.-21..pdf

KORISNI LINKOVI
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 10. 2020.

Ukupno: 6255
Ovaj mjesec: 5848
Ovaj tjedan: 1612
Danas: 40
Rječnik
Prikaži sve izraze koji započinju slovom:
A E I K L N O P U Z
ili prikaži SVE izraze u rječniku (ukupno: 13)

bez opisa

Potraži izraz:
PRIJAVI NEZAKONITOSTI

CMS za škole logo
Osnovna škola Bakar / Lokaj 196, HR-51222 Bakar / os-bakar.skole.hr / ured@os-bakar.skole.hr
preskoči na navigaciju