preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bakar

JAVNI POZIV - IZLETI

Poziv br. 18 - OBJAVA ODLUKE

Autor: Linda Pavletić Miharija, 16. 11. 2017. 16:40

ODABIR PONUDA-OBJAVA REZULTATA ODABIRA

Po objavi br. 18 - Škola u prirodi Terme Tuhelj

Dana 15. 11. 2017. u Osnovnoj školi Bakar, Lokaj 196, Bakar, održan je roditeljski sastanak za organizaciju Škole u prirodi (objava br.18).

Nakon predstavljanja na roditeljskom sastanku, od tri predstavljene ponude izabrana je ponuda agencije C.Z. Dante tours iz Rijeke.

Predsjednica Povjerenstva
Tamara Sobol, mag.prim.educ.

[više]

Škola u prirodi - TERME TUHELJ Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 10. 10. 2017. 15:07

Osnovna škola Bakar
Klasa: 602-02/17-07/36
Urbroj: 2170-55-01-17-5
Bakar, 25.10.2017.

Temeljem odredbe članka 15. Stavak 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu Škole u prirodi- objava br.1/2017-18 za učenike četvrtih razreda,na sastanku održanom dana 25. 10. 2017., donosi

ODLUKU

O odabiru tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika četvrtih razreda

  1. ponuda C.Z. Dante Tours, Veslarska, 4 51000 Rijeka 
  2. ponuda PROLINGUA TRAVEL, Furićevo 90, 51216 Viškovo
  3. ponuda Stella tours, Osječka 39, 51000 Rijeka

Odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 15.11.2017. u 17 i 30 sati u OŠ Bakar, Lokaj 196, 51222 Bakar.

Vrijeme trajanja prezentacije je 5 minuta.

Obrazloženje

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučionične nastave za Školu u prirodi utvrdilo je da su pristigle četiri ponude. Nakon otvaranja ponuda predsjednica je pročitala iste te je Povjerenstvo jednoglasno donijelo odluku kao u izreci.

 Predsjednica Povjerenstva

Tamara Sobol, mag. prim. educ.

[više]

POZIV br. 11 - OBJAVA ODLUKE

Autor: Linda Pavletić Miharija, 2. 3. 2017. 10:33

ODABIR PONUDA - OBJAVA REZULTATA ODABIRA

Po objavi br. 11 – Trodnevna školska ekskurzija TOPLICE SV. MARTIN

Dana 1. ožujka 2017. godine u Osnovnoj školi Bakar, Lokaj 196, Bakar, održan je roditeljski sastanak za odabir ponude za organizaciju trodnevne školske ekskurzije (OBJAVA BR. 11).

Nakon predstavljanja na roditeljskom sastanku, od pet predstavljenih ponude, odabrana je ponuda putničke agencije Stella tours iz Rijeke.

Predsjednica Povjerenstva:
Linda Pavletić Miharija, prof.

[više]

Trodnevna školska ekskurzija - SJEVEROZAPADNA HRVATSKA - POZIV br. 11. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 26. 1. 2017. 11:23

OSNOVNA ŠKOLA BAKAR
Klasa: 602-02/17-07/2
Urbroj: 2170-55-01-17-9
Bakar, 22. veljače 2017.

Temeljem odredbe članka 15. stavak 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu Škole u prirodi - objava br. 11. za učenike sedmih razreda, na sastanku održanom dana 22. veljače 2017.g., donosi

O D L U K U
o odabiru pet ponuda koje će biti predstavljene roditeljima učenika semih razreda

  1. ponuda: A.N.A.B.A.R. – tours, Zametska 12/1 51000 Rijeka
  2. ponuda: C.Z. Dante Tours, Veslarska 4 51000 Rijeka
  3. ponuda: Fiume tours d.o.o., Osječka 39 51000 Rijeka
  4. ponuda: Stella tours, Osječka 39 51000 Rijeka
  5. ponuda: Via Imaginarum d.o.o., Riva 16 51000 Rijeka

Odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi, na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 1.3.2017. u 17,00 sati, u OŠ Bakar, Lokaj 196, 51222 Bakar.

Vrijeme trajanja prezentacije je 7 minuta.

Obrazloženje

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za završni izlet utvrdilo je da je pristiglo osam ponuda. Nakon otvaranja ponuda predsjednica je pročitala iste te je Povjerenstvo jednoglasno donijelo odluku kao u izreci.

Predsjednica Povjerenstva

Linda Pavletić Miharija, prof.

[više]

ŠKOLA U PRIRODI - DALMACIJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 12. 10. 2016. 23:08

OSNOVNA ŠKOLA BAKAR
Klasa: 602-02/16-07/2
Urbroj: 2170-55-01-16-10
Bakar, 10. studenoga 2016.

Temeljem odredbe članka 15. stavak 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu Škole u prirodi - objava br. 10. za učenike trećeg i četvrtih razreda, na sastanku održanom dana 09. studenoga 2016.g., donosi                      

O D L U K U

o odabiru pet ponuda koje će biti predstavljene roditeljima učenika trećeg i četvrtih razreda

Ponuda   Autotrans d.o.o.           Trg Žabica 1       51000 Rijeka
Ponuda   A.N.A.B.A.R. – tours      Zametska 12/1   51000 Rijeka
Ponuda   Fiume tours d.o.o.       Osječka 39         51000 Rijeka
Ponuda   Stella tours                   Osječka 39         51000 Rijeka
Ponuda   Via Imaginarum d.o.o.  Riva 16               51000 Rijeka

Odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi, na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 23. 11. 2016. u  17,30 sati, u OŠ Bakar, Lokaj 196, 51222 Bakar.

Vrijeme trajanja prezentacije je 10 minuta.

Obrazloženje

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za Školu u prirodi utvrdilo je da je pristiglo sedam ponuda. Nakon otvaranja ponuda predsjednica je pročitala iste te je Povjerenstvo jednoglasno donijelo odluku kao u izreci.

Predsjednica Povjerenstva

Bosiljka Vrban Arh

[više]

Trodnevna stručna ekskurzija - Sjeverozapadna Hrvatska Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 3. 2. 2016. 17:11

ODABIR PONUDA - OBJAVA REZULTATA ODABIRA

Po objavi br. 9. – Trodnevna školska ekskurzija TOPLICE SV. MARTIN

Dana 03. ožujka 2016. godine u Osnovnoj školi Bakar, Lokaj 196, Bakar, održan je roditeljski sastanak za odabir ponude trodnevne školske ekskurzije (OBJAVA BR. 9.).

Nakon predstavljanja na roditeljskom sastanku, od dvije pristigle ponude, odabrana je ponuda putničke agencije Fiume Tours d.o.o. iz Rijeke.

Voditelj putovanja

Vedrana Udovičić, prof.

[više]

ŠKOLA U PRIRODI - HRVATSKO ZAGORJE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 20. 10. 2015. 19:33

ODABIR PONUDA-OBJAVA REZULTATA ODABIRA

Po objavi br. 8 – trodnevna nastava  škole u prirodi-TERME TUHELJ

Dana 19. studenoga  2015. godine u Osnovnoj školi Bakar - PŠ Škrljevo, održan je roditeljski sastanak za odabir ponude trodnevne nastave škole u prirodi (OBJAVA BR. 8.). Od 5 (pet) ponuda koje je odabralo Povjerenstvo, na roditeljskom sastanku odabrana je ponuda putničke agencije Fiume Tours d.o.o. iz Rijeke.

Voditelj putovanja

Sandra Picco, mag. prim. educ.

 

OSNOVNA ŠKOLA BAKAR
Klasa: 602-02/15-07/4
Urbroj: 2170-55-01-15-12
Bakar, 10. studenoga 2015.

Temeljem odredbe članka 15. stavak 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu Škole u prirodi - objava br. 8. za učenike trećeg i četvrtih razreda, na sastanku održanom dana 10. studenoga 2015.g., donosi                    

O D L U K U

O odabiru pet ponuda koje će biti predstavljene roditeljima učenika trećeg i četvrtih razreda:

Ponuda   Autotrans d.o.o.           Trg Žabica 1      51000 Rijeka
Ponuda   A.N.A.B.A.R. – tours     Zametska 12/1   51000 Rijeka
Ponuda   Via Imaginarum d.o.o. Riva 16              51000 Rijeka
Ponuda   Stella tours                  Osječka 39         51000 Rijeka
Ponuda   Fiume tours.o.o.          Osječka 39         51000 Rijeka

Odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi, na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 19. 11. 2015. u  17,00 sati , u PŠ Škrljevo, Škrljevo 201.

Vrijeme trajanja prezentacije je 7 minuta.

Obrazloženje

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za Školu u prirodi utvrdilo je da je pristiglo devet ponuda. Nakon otvaranja ponuda predsjednica je pročitala iste te je Povjerenstvo jednoglasno donijelo odluku kao u izreci.

Predsjednica Povjerenstva
Sandra Picco

[više]

Zagreb - jednodnevni izlet Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 19. 5. 2015. 08:22

Obrazac ponude se nalazi u privitku vijesti.

[više]

Krapina - jednodnevni izlet Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 7. 5. 2015. 19:02

Po objavi br. 6 – jednodnevni školski izlet  - Zagreb - Krapina

Dana 28. 5. 2015. godine u Osnovnoj školi Bakar, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu jednodnevnog školskog izleta – ZAGREB - KRAPINA (objava br. 6). U roku su pristigle 4 ( četiri ) ponude koje su uzete na razmatranje. Izabrana je ponuda putničke agencije Fiume tours d.o.o.

Povjerenstvo

[više]

Senj - jednodnevni izlet Vijest ima dokument u privitku

Autor: Linda Pavletić Miharija, 23. 4. 2015. 19:19

ODABIR PONUDE - OBJAVA REZULTATA IZBORA

Po objavi br. 5 – jednodnevni školski izlet  - Senj

Dana 8. 5. 2015. godine u Osnovnoj školi Bakar, PŠ Škrljevo,  održan je sastanak Povjerenstva za provedbu jednodnevnog školskog izleta – SENJ ( OBJAVA BR. 5). U roku su pristigle 2 ( dvije ) ponude koje su uzete na razmatranje. Odabrana je ponuda putničke agencije C.Z. Dante Tours iz Rijeke.

Povjerenstvo

 

[više]

Tuheljske toplice - trodnevna školska ekskurzija

Autor: Linda Pavletić Miharija, 24. 12. 2014. 09:54

ODABIR PONUDA-OBJAVA REZULTATA IZBORA

Po objavi br. 4. – trodnevna  školska ekskurzija  - Tuheljske Toplice

 

Dana 13. siječnja 2015. godine u Osnovnoj školi Bakar,  održan je sastanak Povjerenstva za provedbu trodnevne školske ekskurzije – Tuheljske Toplice ( OBJAVA BR. 4.). U roku je pristiglo  je 7 ( sedam ) ponuda koje su uzete na razmatranje. Odabrana je  ponuda putničke agencije Fiume Tours d.o.o. iz Rijeke.

 

Povjerenstvo

[više]

Krapina - jednodnevni školski izlet

Autor: Linda Pavletić Miharija, 24. 12. 2014. 09:50

ODABIR PONUDA-OBJAVA REZULTATA IZBORA

Po objavi br. 3. – jednodnevni školski izlet  - Krapina

 

Dana 13. siječnja 2015. godine u Osnovnoj školi Bakar,  održan je sastanak Povjerenstva za provedbu jednodnevnog školskog izleta u Krapinu   ( OBJAVA BR. 3.  ). U roku je pristiglo  je 5 ( pet ) ponuda koje  su uzete  na razmatranje. Odabrana je  ponuda putničke agencije Stella tours iz Rijeke.

 

Povjerenstvo

[više]

Tuheljske toplice - trodnevna škola u prirodi

Autor: Linda Pavletić Miharija, 28. 10. 2014. 21:09

ODABIR PONUDA-OBJAVA REZULTATA IZBORA

Po objavi br. 2. – trodnevna nastava škole u prirodi  - Tuheljske Toplice

 

Dana 11. studenoga 2014. godine u Osnovnoj školi Bakar, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu trodnevne nastave škole u prirodi (OBJAVA BR. 2.). U roku je pristiglo  8 (osam) ponuda koje  su uzete na razmatranje. Odabrana je ponuda putničke agencije Fiume Tours d.o.o. iz Rijeke.

 

Povjerenstvo

[više]

Ogulin - jednodnevna terenska nastava

Autor: Linda Pavletić Miharija, 3. 10. 2014. 10:01

ODABIR PONUDA - OBJAVA REZULTATA IZBORA

Po objavi br. 1. – izlet u Ogulin

Dana 22. listopada 2014. godine, u Osnovnoj školi Bakar, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu izleta u Ogulin  ( OBJAVA BR. 1.  ). Pristiglo  je 5 ( pet ) ponuda. Sve ponude pristigle su u roku i uzete su na razmatranje. Odabrana je ponuda putničke agencije Fiume Tours d.o.o. iz Rijeke.

Povjerenstvo

[više]

 


Kalendar
« Siječanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
 
Korisni linkovi

 
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
 
 > Javni poziv - izleti i objave rezultata
CMS za škole logo
Osnovna škola Bakar / Lokaj 196, HR-51222 Bakar / os-bakar.skole.hr / ured@os-bakar.skole.hr
preskoči na navigaciju